Obeležen Međunarodni dan borbe protiv seksualne eksploatacije i trgovine ženama

Međunarodni dan borbe protiv seksualne eksploatacije i trgovine ženama i decom smo obeležile organizovanjem radionice sa devojkama na kojoj smo razgovarale o stereotipima i predrasudama o ženama koje su izložene nasilju, diskriminaciji, seksualnoj eksploataciji i trgovini ženama i decom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *