BHS (English below)

Od 2000. godine do danas – Impuls postoji i radi uz pomoć organizacija koje su prepoznale značaj naših aktivnosti, a u cilju da svi zajedno doprinesemo poštovanju prava svake osobe i boljem društvu.

Zahvaljujemo se sestrinskim organizacijama i donatorima na važnoj podršci:

 • Global Fund for Women
 • Kvinna till Kvinna
 • Frontline defenders
 • CARE International
 • OEBS Misija u Srbiji
 • Fondacija Ana i Vlade Divac
 • Rekonstrukcija Ženski fond
 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
 • Ambasada Kanade u Srbiji
 • CIDA- Canadian International Development Agency
 • Ambasada SAD-a u Srbiji
 • Fond za otovoreno društvo
 • BCIF/TRAG Fondacija
 • Ministarstvo za kulturu
 • Uprava za rodnu ravnopravnost
 • Autonomni ženski centar Beograd
 • Mreža Žene protiv nasilja
 • Mreža Žene u crnom
 • Incest Trauma Centar Beograd
 • Mreža 1325 – Žene, mir i bezbednost
 • Centar za promociju zdravlja žena Beogard
 • Centar za devojke Niš
 • Bona Fide Pljevlja
 • BeFem
 • Fondacija CURE Sarajevo
 • Artpolis Priština
 • ASTRA
 • Urbanin Novi Pazar
 • Kulturni centar DamaD Novi Pazar

Zahvaljujemo se i mnogim dragim ženama i muškarcima, koji prepoznaju važnost našeg rada,  i koji svojom nesebičnom podrškom doprinose izgradnji boljeg društva u kojem se poštuju i neguju ljudska prava, mir i solidarnost.

ENGLISH

Since 2000 till today – Impuls has existed and operates with the help of organisations that have recognised the importance of our activities, with the common goal to together contribute to respecting the rights of every person and to creating a better society.

We thank the sisterhood organisations and donators on their immense support:

 • Global Fund for Women
 • Kvinna till Kvinna
 • Frontline defenders
 • CARE International
 • OSCE Mission in Serbia
 • The Foundation Ana and Vlade Divac
 • The Reconstruction Women Fund
 • The Office for Human and Minority Rights
 • Embassy of Canada to Serbia
 • CIDA- Canadian International Development Agency
 • The Embassy of USA in Serbia
 • The Fund for Open Society
 • BCIF/ TRAG Foundation
 • The Ministry of Culture
 • The Administration for Gender Equality
 • The Autonomous Women’s Centre Belgrade
 • Women Against Violence Network
 • Women in Black Network
 • The Incest Trauma Centre Belgrade
 • Network 1325 – Women, peace, and security
 • The Centre for Women Health Promotion Belgrade
 • The Centre for girls Niš
 • Bona Fide Pljevlja
 • BeFem Feminist Cultural Centre
 • The Cure Foundation Sarajevo
 • Artpolis Priština
 • ASTRA
 • Urbanin Novi Pazar
 • The Cultural Centre DamaD Novi Pazar

We are thankful to all dear men and women who recognize the importance of our work, and who unselfishly support building-up of a better society, where the human rights, peace and solidarity are respected and cherished.