Veliko priznanje za Dženetu Agović i Impuls

Remarkable award for Dženeta Agović and Impuls

Na kraju godine – prelepe vesti! Misija OEBS-a u Srbiji dodelila je godišnju   nagradu ,,Ličnost godine” građankama i građanima Srbije koji su doprineli promociji vrednosti za koje se zalaže OEBS. Među 5 nagrađenih je i Dženeta Agović, direktorka “Impuls”-a.

At the end of the year – beautiful news! The OSCE Mission in Serbia awarded the annual Personality of the Year Award to the citizens of Serbia who contributed to the promotion of values ​​that the OSCE stands for. Dženeta Agović, director of “Impuls” was among the five winners.

Dženeta Agović, direktorka organizacije ,,Impuls“ iz Tutina, nagrađena je za zalaganje u rešavanju kompleksnih izazova u oblasti ljudske bezbednosti na lokalnom nivou, negujući  inkluzivan pristup u radu, uz razvijanje dobrih praksi koje druge organizacije mogu da koriste ubuduće.  U 2017. godini, Agović je sarađivala sa Misijom OEBS-a u oblasti prevencije nasilja u porodici u jugozapadnoj Srbiji, podizanja svesti o značaju učešća građana u dijalogu o bezbednosti mladih i integraciji migrantkinja u lokalne zajednice.

Misija OEBS-a u Srbiji

Dženeta Agović, director of the organization “Impuls” from Tutin, was awarded for her efforts in solving complex human security challenges at the local level, fostering an inclusive approach to work, while developing good practices that other organizations can use in the future. In 2017, Agović co-operated with the OSCE Mission in the field of preventing domestic violence in southwestern Serbia, raising awareness about the importance of citizen participation in the dialogue on youth safety and integration of migrant women in local communities.

OSCE Mission in Serbia

“Jako mi je drago što je naša organizacija, Impuls, prvu nagradu za ovih 17 godina rada, dobila upravo od OEBS-a, institucije koja ima veliki značaj i veliku ulogu u podršci nevladinom sektoru. Za mene je to velika čast. Nagrada je veoma važna i vrlo dragocena. Ona pokazuje da to što radimo ima efekte, da ostavlja neki trag i da je potrebno ovom društvu. Takođe, ovo prestižno  priznanje će biti i dobar putokaz za naš budući rad!” – Dženeta Agović

“I am very pleased that our organization, ‘Impuls’, has been conferred the first prize for these 17 years of work by OSCE, an institution that has great importance and plays a major role in supporting the non-governmental sector. This is an immense honor for me. The prize is exceptionally important and precious. It shows that what we do produces effects, leaves some trace and is necessary for this society. Also, this prestigious recognition will be a good harbinger for our future work! “- Dženeta Agović

“Ličnost godine” su i Brankica Janković – poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Tamara Mirović – zamenica Republičkog javnog tužioca, Nedim Sejdinović – predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine i Miloš Stojković – advokat u oblasti medijskog prava. Priznanja su dodeljena 12. decembra 2017. na svečanosti u hotelu Hajat.

Čestitamo nagrađenima!

The “Personality of the Year” award has also been conferred to Brankica Janković – Commissioner for the Protection of Equality, Tamara Mirović – Deputy Public Prosecutor, Nedim Sejdinović – President of the Independent Association of Journalists of Vojvodina and Miloš Stojković – lawyer in the field of media law. Awards were granted on December 12, 2017 at a ceremony at the Hajat Hotel.

Congratulations to the award winners!